Geacht college,
Afgelopen dinsdag ontving de gemeenteraad bericht dat het museumschip René Siegfried geen ligplaats krijgt in de Riedijkshaven. Tevens werd aangegeven dat er in Dordrecht zelf geen andere locaties beschikbaar zijn voor het binnenvaartmuseum. De fractie van het CDA zou het betreuren als de René Siegfried vertrekt uit onze stad. Het museum is uniek in Nederland en hoort thuis in een stad met een rijke maritieme historie, zoals de onze. Het CDA zou de Siegfried graag voor Dordrecht behouden en stelt daarom de volgende vragen:
1. In hoeverre is er door het college actief gezocht naar een alternatieve locatie voor de Siegfried?
2. Welke criteria werden hierbij gehanteerd?
3. Welke locaties zijn onderzocht als mogelijke ligplaats voor de Siegfried?
4. Waarom zijn deze locaties ongeschikt bevonden?
5. Klopt het dat de Siegfried meermaals een ligplaatsvergunning is verleend en waarom hebben zij daar dan geen gebruik van kunnen maken?
6. Hoelang kan de Siegfried nog op de huidige locatie blijven?

Hoogachtend,

E.C. van Wenum-Kroon,
Raadslid CDA Dordrecht

———-

We houden u op de hoogte

  • Op de foto: Elly van Wenum
Categorieën: Nieuws