De CDA-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de gewijzigde route van buslijn 1 in Dubbeldam. Dit naar aanleiding en berichten van bewoners over de gevolgen van deze wijziging.

Voor veel mensen, specifiek de ouderen in Dubbeldam, is de afstand tot een van de bushaltes, waar lijn 1 nog wel stopt te groot geworden. Hierdoor is het voor veel bewoners, bijvoorbeeld van diverse zorgcentra in Dubbeldam niet meer mogelijk om rechtstreeks naar het Albert Schweitzer Ziekenhuis te reizen. Uiteraard geldt dat ook voor andere bestemmingen die met lijn 1 bereikt kunnen
worden.

De CDA-fractie vindt dit een ongewenste ontwikkeling, die in strijd is met het beleid om gebruik van openbaar vervoer te bevorderen en de bereikbaarheid te vergroten. De CDA-fractie realiseert zich dat het college hier formeel niet verantwoordelijk voor is (dat is de provincie), maar de gemeente Dordrecht kan wel een inspanning leveren om te proberen dit soort ontwikkelingen tegen te gaan.

Wim van der Kruijff en Peter Naeije hebben daarom namens de CDA-fractie vragen gesteld over de wijziging (zie bijlage) aan het college. Ook D66 heeft reeds vragen aan het college gesteld. Het CDA wil graag weten of de gemeente betrokken is geweest bij deze wijziging en wat de motieven van Arriva waren voor deze wijziging. Ook vraagt het CDA zich af of dit tijdig gecommuniceerd is met de bewoners. Daarnaast vraagt het CDA of het college bereid is om met Arriva in overleg te gaan over deze situatie en wat het college kan doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Immers in het verleden heeft zich een soortgelijke discussie met lijn 7 al eerder voorgedaan. Het CDA wil dit soort discussies achteraf in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

De CDA-fractie wacht de antwoorden af en heeft er alle vertrouwen in dat ook het college zich, net als de CDA-fractie, sterk wil blijven maken voor goede bereikbaarheid.

Op de foto: Peter Naeije

Categorieën: DubbeldamNieuws