Dinsdag waren er weer commissievergaderingen. Een van de onderwerpen was integratie. Alet Veldhuijzen vertelt:

Dinsdag is in de Drechtstedendinsdagavond het Wijzigingsbesluit Verordening Inburgering aan de orde geweest. Er moest een wijziging komen, omdat er minder geld beschikbaar is om de Inburgeringsvoorziening (cursus) te kunnen aanbieden. Daarom is er gekozen om een prioriteiten te stellen in de de doelgroepen die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Tevens is er een sanctiebeleid aan toegevoegd om te zorgen dat iedereen die gaat starten het traject ook volledig afmaakt. Het CDA kan zich vinden in dit voorstel, omdat het aansluit bij de eigen verantwoordelijkheid van een ieder om zich voor te bereiden op de Inburgeringstoets. Men is niet verplicht om van het aanbod gebruik te maken, de verplichte Inburgeringstoets mag ook op eigen initiatief worden voorbereid. Het CDA hecht er waarde aan dat iedere deelnemer van een door de gemeente aangeboden cursus in ieder geval duidelijk weet wat de consequenties zijn (een forse boete) bij afwezigheid.

  • Op de foto: Alet Veldhuijzen
Categorieën: Nieuws