Een verslag van Frans Riet:

Woensdag 2 februari werd de traditionele Sportprom georganiseerd door de gemeente en de Sportraad. Op deze Sportprom worden onder andere de sportman, sportvrouw en de sportploeg van het voorgaande jaar gehuldigd. Dit jaar werd karateka Vincent Vaseur sportman van het jaar 2010, ritmisch gymnaste Lisette Beekhuis werd sportvrouw van het jaar 2010 en MNC-waterpolo-heren werd sportploeg van het jaar 2010. In de dag- en weekbladen is daar uitgebreid aandacht aan geschonken.

Mooi vond ik op deze Sportprom dat er ook aandacht was voor een nieuwe categorie, het vrijwilligerswerk in de sport. Tiny Schot van KDO werd voor haar vele werk terecht gehuldigd. Topsport en breedtesport gaan in Dordrecht hand in hand, binnen goed georganiseerde verenigingen. Daarbij kunnen we niet zonder vrijwilligers. Prijzen werden onder andere uitgereikt door de voorzitter van de sportraad Andries van der Graaf en Arjan Driesprong. De laatste, CDA-lid, zal zijn werk als vice-voorzitter van de sportraad neerleggen vanwege zijn drukke werkzaamheden.

Wat mij betreft werd deze feestelijke avond toch enigszins overschaduwd door het nieuws dat die dag bekend werd, dat er sprake is van grote tekorten op de exploitatie van de sportboulevard. Veel Dordtenaren hebben het geld er niet voor over om van deze prachtige accommodatie gebruik te maken. Tegenvallende bezoekersaantallen zijn dus de grootste oorzaak. Het zou te gemakkelijk zijn om alleen “het betaald parkeren” als grote boosdoener te noemen. Er zijn natuurlijk meer oorzaken te noemen, zoals een uitgestelde start vanwege legionella en de enorme verkeerschaos voor fietsers de eerste maanden. En ja, als men dan met een auto elders in de regio ook terecht kan, dan zal er heel veel geïnvesteerd moeten worden in het “terughalen” van de verdwenen klanten. Terecht dat Optisport, de exploitant daar eerst aan moet werken, voordat er gekeken wordt naar financiële hulp van de gemeente. Met een faillissement is niemand gebaat, er is niet voor niets gekozen voor een particuliere exploitatie in plaats van een gemeentelijke exploitatie.

Maar al met al is het goed om jaarlijks de sporthelden te mogen fêteren. En wie weet is volgend jaar de directeur van Optisport wel kandidaat voor opnieuw een nieuwe categorie op de Sportprom, namelijk “Sportondernemer van het jaar”.

  • Op de foto: Frans Riet
Categorieën: Nieuws