In de zomer van 2010 werd de website van het CDA Dordrecht flink verbouwd. Fractie (Sahin Seme/Els Teeuw) en bestuur (Christiaan Merkuur) sloegen de handen ineen om de website actief te gaan beheren. Dat was geen gemakkelijke klus: geen van drieën had ervaring met het beheren van sites. Het koste in het begin dan ook wat moeite om de zaken flexibel, maar gedisciplineerd af te stemmen. De bezoekersaantallen kwamen in de opstartmaand juli helaas niet veel verder dan een schamele 158 per maand, waarvan 119 uniek: hooguit vier mensen per dag.

Door het structureel plaatsen van drie berichtjes per week waren de resultaten voor augustus al ietsjes beter: 228 bezoeken, waarvan 182 uniek. Geen reden voor feest, maar het eerste begin was er. Langzaamaan wisten steeds meer mensen de site te vinden en de aantallen stegen verder: 343 bezoeken, 225 uniek in september en 453 bezoeken, 283 uniek in oktober. Groot was onze vreugde toen Dordtse nieuwssites, zoals het bekende dordrecht.net, onze site langzaam maar zeker begonnen te citeren. De eerste CDA nieuwsberichten waren een feit.

Door dit ‘sneeuwbaleffect’ steeg het aantal bezoeken in november door naar 625, waarvan 322 uniek. Het was en is leuk om te merken dat, gezien het groter wordende gat tussen ‘hits’ en ‘bezoekers’, steeds meer mensen terugkomen en de site ook vaker bezoeken. Zelfs tijdens de feestdagen en de nieuwsluwe eerste weken van januari bleef het gemiddelde aantal bezoekers stijgen: in december 732, 404 en afgelopen januari mochten we maar liefst 905 bezoekjes noteren, waarvan bijna 500 uniek. Een mooi resultaat, niet in de laatste plaats mogelijk gemaakt door de fractie- en burgerraadsleden die hun best doen om leuke en interessante stukjes aan te leveren. Zo heeft iedereen die dat wil de mogelijkheid om een goed beeld te krijgen van de standpunten en de bezigheden van het CDA Dordrecht. Dat is belangrijk, want politiek doe je samen: problemen aanpakken lukt alleen als raadsleden en bewoners beiden weten wat er speelt/wordt gedaan.

We blijven ons best doen om zo goed mogelijk zichtbaar én herkenbaar te zijn. Dat proberen we door op deze site een goede mix na te streven tussen gemeenteraadsnieuws, campagnenieuws en het leggen van contacten met de wijken. Voor de websiterubriek ‘Typisch Dordt’ trekken we bijvoorbeeld de buurten in om te praten met een bekende ondernemer uit een Dordtse wijk. Eind deze maand wederom een aflevering. Een tipje van de sluier: deze ondernemer staat bekend om zijn excellente sigaren.

Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Mail dan naar CDA@dordrecht.nl

Verder deze week: Het exacte campagneschema voor de Provinciale Statenverkiezingen, nieuws uit de commissievergaderingen, wederom een straatactie en nog veel meer!

Categorieën: Nieuws