De nieuwe taskforce ‘overlast’ gaat aan de slag met het bestrijden en voorkomen van overlast in de Colijnstraat en rondom het Vrieseplein in het centrum van Dordrecht. Het CDA steunt de aanpak van het college, maar riep de wethouder wel op om de nadruk niet alleen te leggen bij de repressie, maar ook met de organisaties in contact te blijven over voldoende opvangvoorzieningen. Andere fracties sloten zich bij die oproep aan. Peter Heijkoop: “Een groot deel van de kwetsbare doelgroep hebben een zorg- of een andere hulpvraag. Op het moment dat je daar onvoldoende aandacht aan schenkt en alleen maar hard handhaaft, dan verplaatst het probleem zich naar een ander deel van de stad en lost het niets op.” De wethouder gaf aan dat Bouman GGZ en het Leger des Heils met het zorgkantoor in gesprek zijn over een nieuwe voorziening in Dordrecht.

De CDA-fractie sprak verder de verwachting uit dat het college met dit beleid geleerd heeft van de initiatieven uit het recente verleden, zoals bijvoorbeeld het eind 2008 gestarte ‘toeleidingsteam overlastgevers’. De wethouder antwoordde hierop bevestigend en gaf aan dat in deze aanpak de eerdere initiatieven zijn meegenomen. De aanpak is er verder op gericht om mensen die kunnen en willen, te ondersteunen in een traject naar werk of scholing. Er is ook nog een kleine groep die niets wil, maar wel veel zware overlast veroorzaakt, bestaande uit ongeveer 25 mensen. Peter Heijkoop: “Mensen die niets willen terwijl zij daar wel toe in staan zijn en overlast veroorzaken met criminele activiteiten moeten aangepakt worden. Heel simpel, bij crimineel gedrag: handhaven.”

Het CDA wenst de wethouder en haar ambtenaren succes bij de verdere uitwerking en ziet het plan met belangstelling tegemoet.

  • Op de foto: Peter Heijkoop
Categorieën: Nieuws