Bert van de Burgt nieuwe wethouder CDA Dordrecht
Het bestuur en de fractie van onze afdeling hebben instemmend gereageerd op de voordracht van Bert van de Burgt als opvolger van Dion van Steensel. De selectiecommisie, bestaande uit Wim van der Kruijff, Elly van Wenum en Jean Wiertz, was verheugd om deze kandidaat te presenteren. Van de Burgt is immers geen onbekende in het Dordtse. Naast talloze nevenfuncties bij Dordtse verenigingen, bijvoorbeeld Stichting De Buitenwacht, is hij momenteel nog directeur van de Hans Petri school. Daarnaast is Van de Burgt een ervaren politicus, aangezien hij voorheen vele jaren voor het CDA in de gemeenteraad heeft gezeten. Bestuur en fractie zien in Bert dan ook de ideale kandidaat om de zware portefeuille van Dion van Steensel over te nemen. Naar verwachting zal Bert van de Burgt op dinsdag 22 februari worden benoemd door de gemeenteraad.

Aankondiging ALV
Om te noteren: de volgende ALV is op woensdag 23 februari. De avond zal gehouden worden in de Buitenwacht aan de Bosboom Toussaintstraat 67 te Dordrecht. Aanvang is 20.00 uur.

Tijdens deze vergadering zullen we als CDA Dordrecht officieel afscheid nemen van Dion van Steensel en zal de nieuwe wethouder aan de leden worden gepresenteerd. Uiteraard is er die avond ook gelegenheid om informeel met de nieuwe wethouder kennis te maken. Verder zal tijdens deze ALV de jaarrekening 2010 en de begroting 2011 worden vastgesteld en zal er door campagneleider Christiaan Merkuur worden gesproken over onze campagne-activiteiten. De avond zal uiteraard weer onder leiding staan van onze voorzitter Jean Wiertz. Het bestuur en de fractie hopen wederom op een hoge opkomst!

Altijd zeer actueel op de hoogte blijven? Bezoek dan www.cdadordrecht.nl of volg ons op Twitter via http://twitter.com/CDA_Dordrecht

Categorieën: Nieuws