Hierbij nodigen wij iedereen van harte uit voor onze Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze vergadering zal het CDA Dordrecht afscheid nemen van wethouder Dion van Steensel en zullen wij de nieuwe wethouder, Bert van de Burgt, aan u presenteren.

Datum: woensdag 23 februari
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Buitenwacht (Bosboom Toussaintstraat 67 te Dordrecht)

Agenda
1. Opening en welkom
2. Mededelingen
3. Verslag ALV van 1 november 2010
4. Jaarrekening 2010
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Decharge van de penningmeester
7. Begroting 2011
8. Informatie met betrekking tot de campagne-activiteiten

P A U Z E

9. Informatie vanuit de fractie
10. Afscheid Dion van Steensel
11. Presentatie wethouder Bert van de Burgt
12. Rondvraag
13. Sluiting

De vergaderstukken liggen vanaf een half uur voor de vergadering ter inzage in de zaal. Deze kunnen ook telefonisch (06-81446704) of per e-mail (cdadordrecht.secretariaat@gmail.com) worden aangevraagd bij de secretaris van het bestuur.

Categorieën: Nieuws