Mobiliteit ouderen in Dubbeldam in het geding
Het CDA Dordrecht heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de gewijzigde route van buslijn 1 in Dubbeldam. Bewoners van de Gravenhorst maken zich namelijk zorgen over het verdwijnen van de bushalte voor het complex. Hierdoor wordt hun mobiliteit, o.a. richting ziekenhuis, drastisch verminderd. Het CDA Dordrecht wil daarom van het college weten of de gemeente betrokken is geweest bij deze wijziging, of er tijdig gecommuniceerd is met de bewoners en hoe we dit soort situaties in de toekomst voorkomen. De CDA-fractie wacht de antwoorden af en heeft er alle vertrouwen in dat ook het college zich, net als de CDA-fractie, sterk wil blijven maken voor goede bereikbaarheid. Zeker voor ouderen die afhankelijk zijn van het OV.

Verder: de fractie van het CDA Dordrecht….

– heeft vragen gesteld m.b.t. de ligplaats van museumschip de Siegfried. Het zou zeer spijtig zijn als dit schip moet vertrekken.

– steunt het feit dat er op de Derde Merwedehaven per direct geen onverpakt asbest meer gestort mag worden en dat de Derde Merwedehaven vervroegd zal worden gesloten.

– heeft ervoor gezorgd dat invalide bezoekers van de Wilhelminakerk niet meer 100m hoeven te lopen om een parkeerkaartje te kopen.

– wil weten wat er op de werkvloer gebeurt en is daarom in de afgelopen drie maanden op bezoek geweest bij Woonbron en het Parkhuis en heeft stage gelopen bij de politie, de brandweer en de gevangenis.

– lost met het aanpakken van de op- en afritten van de N3 en het instellen van een groene golf op de Provinciale weg, een verkiezingsbelofte in.

– Steunt de zondagsrust en de kleine ondernemer en heeft daarom de zondagsopenstelling in de wijken tegengehouden.

Verkiezingsnieuws
Op 2 maart gaat Nederland weer naar de stembus voor de Provinciale Staten. Wat het CDA Dordrecht betreft zijn er voor onze stad twee belangrijke thema’s: Mobiliteit en Veiligheid.
Qua mobiliteit zetten we in de Provinciale weg en het OV (buslijnen, Intercity-status), qua veiligheid zetten we in op het verlagen van de toegestane snelheid van goederenvervoer, een apart goederenspoor om de Drechtsteden heen en technische verbetering van het spoor. Zo pleit het CDA bijvoorbeeld voor een zo snel mogelijke invoering van het ERMTS spoorbeveiligingssysteem tussen rangeerterrein Kijfhoek en Rotterdam. Daarnaast is in het verkiezingsprogramma opgenomen dat er verregaand en strikt moet worden gehandhaafd op risicovolle bedrijven. Ook staat er in het verkiezingsprogramma dat het aantal transporten van gevaarlijke stoffen wordt verminderd.

Weten waar en wanneer het CDA Dordrecht campagne voert? Kijk dan eens op cdadordrecht.nl en loop gerust eens langs voor een praatje. Minder valide? Mail dan uw vraag naar CDA@dordrecht.nl .

Categorieën: Nieuws