Drechtwerk heeft een belangrijke taak als werkgever voor veel mensen die door bijvoorbeeld door een beperking (nog) geen reguliere baan kunnen vinden. Werk is een belangrijke vorm van zingeving; vooral voor deze, vaak kwetsbare, mensen.

Het CDA vindt het daarom belangrijk dat Drechtwerk haar waardevolle rol aan de onderkant van de arbeidsmarkt blijft vervullen, ondanks de enorme bezuiniging die vanuit het rijk is opgelegd. Deze bezuiniging is één van de redenen dat Drechtwerk in zwaar weer is beland. Een andere reden is dat Drechtwerk te weinig omzet maakt en veel te veel kosten maakt. De gemeente Dordrecht geeft ook relatief te weinig opdrachten aan Drechtwerk, vergeleken met andere gemeenten in het land. Het CDA roept daarom op werk te maken van het actiever inzetten van Drechtwerk bij bepaalde werkzaamheden die de gemeente uitbesteed, bijv. waar het gaat om groenonderhoud.

Tot slot: de CDA fractie is positief over het stevige sanerings- en reorganisatieplan van Drechtwerk. Het is nooit leuk om afscheid van medewerkers te moeten nemen en bepaalde activiteiten af te stoten. Maar voor de continuïteit van Drechtwerk is een gezond huishoudboekje essentieel.

  • Op de foto: Peter Heijkoop
Categorieën: Nieuws