Op zaterdag 19 februari vond er een politiek café plaats in de Gravenhorst te Dubbeldam. Het politiek café ging over de gewijzigde route van buslijn 1. Het politiek café werd druk bezocht door veel mensen uit Dubbeldam.

Voor veel mensen, specifiek de ouderen in Dubbeldam, is de afstand tot een van de bushaltes, waar lijn 1 nog wel stopt te groot geworden. Hierdoor is het voor veel bewoners, bijvoorbeeld van diverse zorgcentra in Dubbeldam niet meer mogelijk om rechtstreeks naar het Albert Schweitzer Ziekenhuis te reizen. Uiteraard geldt dat ook voor andere bestemmingen die met lijn 1 bereikt kunnen worden.

Op de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van de meeste fracties uit de gemeenteraad, maar ook kandidaten voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2 maart a.s. Namens het CDA was Govert Veldhuijzen aanwezig als vertegenwoordiger van het CDA Zuid-Holland (gedeputeerde en nummer 3 op de kandidatenlijst) en Peter Naeije was aanwezig als vertegenwoordiger van CDA Dordrecht.

Ondanks een uitnodiging was een vertegenwoordiger van busbedrijf Arriva helaas niet aanwezig. Tijdens de discussie waren er geen grote meningsverschillen tussen de aanwezige politici. Iedereen was het er over eens, dat Arriva de route niet had mogen wijzigen zonder overleg met de gemeente. Dit is ook tegen de afspraken met Arriva, aldus CDA-gedeputeerde Govert Veldhuijzen.

Van groot belang is dat gemeente en provincie hier samen in optrekken. Govert Veldhuijzen riep de fracties in de gemeenteraad op via het college te laten horen hoe ze over de werkwijze van Arriva denken. Als de gemeente het niet eens is met de handelswijze van Arriva en van mening is dat Arriva de afspraken niet nakomt, kan de gemeente dit bij de provincie duidelijk maken, omdat de provincie een contract heeft met Arriva.

Het CDA Dordrecht heeft enkele weken geleden al schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld (klik hier voor de vragen). Naar verwachting zal de kwestie op dinsdag 22 februari tijdens de raadsvergadering een vervolg krijgen.

Het CDA vindt het van groot belang dat het openbaar vervoer in de hele stad op peil blijft. Het CDA heeft dan ook aan het college gevraagd op welke manier we kunnen voorkomen dat we later met andere lijnen dezelfde discussie krijgen. Het CDA in Dordrecht zal samen met CDA Zuid-Holland zich hiervoor in blijven zetten.

  • Op de foto: Peter Naeije
Categorieën: DubbeldamNieuws