Datum: woensdag 23 februari
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Buitenwacht (Bosboom Toussaintstraat 67 te Dordrecht)

Agenda
1. Opening en welkom
2. Mededelingen
3. Verslag ALV van 1 november 2010
4. Jaarrekening 2010
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Decharge van de penningmeester
7. Begroting 2011
8. Informatie met betrekking tot de campagne-activiteiten

P A U Z E

9. Informatie vanuit de fractie
10. Afscheid Dion van Steensel
11. Presentatie wethouder Bert van de Burgt
12. Rondvraag
13. Sluiting

Categorieën: Nieuws