In een gezamenlijk persbericht van de gemeente Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam stond:” Dordrecht en Rotterdam hebben elkaar gevonden.” Als we onze horizon verbreden en verder kijken zullen we zien dat er samen meer te halen is dan wanneer we het alleen moeten doen. Zoals de uitdrukking luidt: “Vele handen maken licht werk.” De samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam is een stimulans voor het Zeehavengebied. Dat komt met name, omdat het strategisch slim is om samen te werken met een sterke partner die internationaal georiënteerd is.

Als CDA Dordrecht zijn wij ervan overtuigd dat een goed ontwikkeld Zeehavengebied een belangrijke bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van de stad en de regio. Door de krachtenbundeling verwachten we verdere ontwikkeling van onze haven en daarmee ook de Dordtse werkgelegenheid. Door intensieve samenwerking zullen de havens onze internationale concurrentiepositie versterken. Het havenbedrijf Rotterdam kent de markt en havenbedrijvigheid goed en zal zorgen voor een optimale benutting van de ruimte. Wel verwacht het CDA samenwerking met het ROC in Dordrecht en het havenbedrijf op het gebied van bijvoorbeeld de maritieme industrie en dienstverlening.

De doelstellingen van deze samenwerking zijn ambitieus. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk ook risico’s aan deze samenwerking zitten. Een partnerschap vraagt om investeringen, bijvoorbeeld in de haven, aan beide zijden. Wat ons betreft zijn echter de kansen (meer Dordtse banen en goed maritiem onderwijs) dusdanig goed voor de stad, dat het CDA Dordrecht de plannen vooralsnog een warm hart toedraagt. Bij elkaar komen is het begin, bij elkaar blijven een vooruitgang, met elkaar samenwerken de sleutel tot succes voor onze stad.

  • Op de foto: Sahin Seme
Categorieën: Nieuws