Op twee maart kunt u uw stem uitbrengen voor de Provinciale Staten. De provincie is belangrijk voor Dordrecht, omdat de veiligheid van Dordrecht direct afhankelijk is van de gebieden om ons heen. De branden bij Moerdijk en Kijfhoek zijn daar voorbeelden van. Naast veiligheid is onze stad ook afhankelijk van de provincie als het gaat om mobiliteit. De aanleg van snelwegen, provinciale wegen en waterknooppunten loopt immers bijna volledig via de provincie. Tot slot speelt de provincie een belangrijke rol als het gaat om de indeling van onze omgeving. Waar bouwen we en waar stimuleren we meer groen?

5 belangrijke punten die het CDA Zuid-Holland heeft bereikt:
1: De aansluiting van de N3 op de A15/A16 wordt verbeterd met subsidie van de provincie. Het CDA Dordrecht heeft daar de groene golf op de Provinciale Weg aan toegevoegd. Met dit punt lost het CDA een verkiezingsbelofte in.
2: Het CDA Zuid-Holland heeft met succes gestreden voor vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven.
3: De Merwede-Lingelijn is een succes maakt reizen in de regio veel gemakkelijker.
4: Het aantal gevaarlijke transporten over het spoor tussen Dordt en Zwijndrecht is verminderd.
5: Het Dordtse Leerpark. Naast goed onderwijs voor de jeugd pakken we tegelijkertijd de ouderenwerkloosheid aan. We zijn bijvoorbeeld bezig op het Leerpark om de oudere brandweermannen die niet meer mee kunnen op de wagen in te zetten als docent. Zij gaan binnenkort les geven aan jongeren die de opleiding Veiligheid en/of de opleiding Techniek volgen.

Waar wil het CDA de komende vier jaar mee aan de slag:

Mobiliteit
1: Dordrecht moet een Intercitystation blijven.
2: De fileproblemen op de A15 moeten worden teruggedrongen.
3: Bereikbaarheid voor ouderen. We steunen de ouderen in Dubbeldam voor
het behouden van bushaltes.

Woningbouw
1: Dordrecht heeft een groot overschot aan sociale woningbouw. Het voorschrift voor nieuwbouw van 30% sociale woningbouw moet voor Dordrecht worden losgelaten.
2: Doorgaan met het opknappen van oude wijken (denk bijvoorbeeld aan het opknappen van Krispijn, Crabbehof en Wielwijk).

Veiligheid
1: Inzetten op een verdere vermindering van gevaarlijke transporten.
2: Een apart goederenspoor om Dordrecht heen.
3: Zo snel mogelijk het ERMTS veiligheidssysteem invoeren bij Kijfhoek.

Economie
1: Geen verhoging van de opcenten. Belasting niet omhoog = betere koopkracht.
2: Innovatie: Greenport (Westland), Bioscience Park (Leiden), Stadshavens (Rotterdam).
3: Sterkere samenwerking tussen de Rotterdamse en Dordtse haven. Meer capaciteit = meer banen voor Dordrecht.

Stem voor werk, bereikbaarheid, goed wonen en veiligheid: Stem 2 maart CDA!

  • Stem op een Dordtenaar!: Govert Veldhuijzen, lijst 1, plaats 3