Er wordt momenteel gekeken of het mogelijk is om in 2012 of 2013 het welbekende Glazen Huisnaar Dordrecht te halen.

In een informatiebrief van het college wordt gesteld dat de gemeente heel veel moet regelen, veel kosten moet maken, vele voorzieningen beschikbaar moet stellen (bijvoorbeeld het hele Scheffersplein) en diensten, zoals politie, moet inzetten. SeriousRequest vraagt daarnaast regie over de organisatie van het evenement en dat zit de gemeente niet helemaal lekker.

Het CDA Dordrecht is zich bewust van de bovenstaande nadelen, maar ziet ook grote kansen voor de winkel(tje)s in het centrum. Een evenement als Serious Request trekt veel mensen naar Dordrecht, wat een, broodnodige, impuls kán geven aan de binnenstad. De fractie van het CDA wil dan ook graag weten hoeveel succes dit evenement in de voorgaande jaren heeft opgeleverd.

Daar komt bij dat in het politiek akkoord 2010-2014 is opgenomen dat we, uiteraard, doorgaan met versterken en promoten van de binnenstad. Dordrecht heeft nu eenmaal een schitterende binnenstad en dat moeten we ook uitdragen. In onderzoeksrapporten lezen we dat het toeristisch bezoek aan Dordrecht de laatste jaren is toegenomen. Ook het toeristisch imago van de stad is verbeterd.

In de rapporten lezen we echter ook dat Dordrecht nog altijd een relatief onbekende stad is. En onbekend betekent veelal onbemind. Een bezoek aan Dordrecht door zulke evenementen kan leiden tot een veel positiever beeld van de stad. Daarom zijn de evenementen ook zo belangrijk. Naarmate meer mensen van buiten Dordrecht kennismaken met de stad zal ook het toeristisch imago vanzelf verbeteren. En een verbeterd toeristisch imago zal weer leiden tot meer bezoekers en meer inkomsten voor winkeliers (= meer winkeltjes, minder leegstand en een levendiger centrum).

Als CDA fractie vinden wij dat er alleen maar gekeken is naar het onhaalbare en onmogelijke van het evenement. Wat ons betreft wordt er niet meteen weggestreept, maar kijken we eerst goed naar de ervaringen van andere steden. Knelpunten zijn er om aan te pakken, denk niet in problemen maar in oplossingen.
Is de uiteindelijke beoordeling positief, dan zou het wat het CDA Dordrecht betreft, een gemiste kans zijn als we niet op zijn minst een poging wagen.

  • Op de foto: Sahin Seme
Categorieën: Nieuws