Veel mensen vragen zich af hoe dat nou gaat, zo’n raads/commissievergadering. Frans Riet beschrijft hoe de vergadering van dinsdag eruit zag:

Zoals misschien bekend worden op de fractievergadering de woordvoeringen in de raad en de commissies verdeeld en besproken. Ook spreken we af wie een stukje aanlevert voor de CDA Dordrecht website.

Een dag later vindt dan de raadsvergadering plaats of zijn er commissievergadering. Dinsdag 15 maart waren er voor mijn portefeuille geen onderwerpen. Ik had dus eigenlijk ook niets voor de website. Maar meestal ga ik dan toch een deel van de avond naar de commissievergaderingen om in ieder geval op de hoogte te blijven van diverse zaken. Zo tegen kwart voor acht lopen de raadsleden met hun kop koffie in de hand naar hun plaatsen. De burgemeester komt binnen met een grote stapel papieren en met zijn ambtsketting om. De wethouders nemen hun plaatsen in en de voorzitter opent de vergadering.

De avond begon met de raadscarrousel. Misschien doet je dit denken aan een tombola, of een kermisachtig iets. En eigenlijk heeft dat er wel wat van weg. Want in sneltreinvaart komen in net 20 minuten tijd zo’n 11 onderwerpen aan de orde. Vandaag was het aanbod erg gevarieerd. Eerst had het college een paar dingen te melden. Zo werd er door de wethouders een korte toelichting gegeven bij de bruggen over de Vlij, over de financiering van de duurzaamheidsfabriek en over de paalrot-affaire.

Daarna was het de beurt aan de raad. Ondertussen snorren de camera’s, klikken fotografen er lustig op los en schrijven de journalisten zich de vingers blauw. Alles nog steeds op een klein bloknootje. In sneltreinvaart werden de vragen gesteld. Vragen van uiteenlopende aard werden op de wethouders en de burgemeester afgevuurd. Van posterplakbeleid tot al dan niet gesubsidieerde zoete koekjes, van belhuizen tot geparkeerde fietsen en van overlast tot een trage brievenbeantwoording. Eigenlijk best leuk om in een korte tijd kennis te maken met de veelheid van onderwerpen waar je als raads- en commissielid mee wordt geconfronteerd.

Vervolgens is het de beurt voor het echte werk. Er wordt nog even door de griffie om het hoekje gekeken of er niet iemand buiten staat te roken die denkt dat hij nog vijf minuten kan wachten, maar dan om tien over acht, vijf minuten te vroeg gaat de raadsvergadering beginnen. Het is de gewoonte om stukken die in de commissies al besproken zijn, in korte tijd af te hameren, al dan niet met een stemverklaring. En verder worden er afspraken gemaakt over stukken en brieven die de raad en het college hebben ontvangen. Misschien een dorre en droge materie, want veel ruimte voor gesprek en discussie is er niet. Toch weet de burgemeester, die dit onderdeel voor zit, er altijd een gezellig moment van te maken. Humoristisch, maar wel gedegen hamert hij er op los. Een jarig raadslid wordt nog even in het zonnetje gezet. In krap 10 minuten tijd vliegen zo een stuk of 25 onderdelen over tafel. Om daarna met een ferme klap de vergadering besloten te zien worden. Even dacht ik toen toch weer op de kermis te zijn. Want ook daar proberen ze met zo weinig mogelijk slagen een deuk in het hout te slaan. Toch wel link, om een raadsvergadering aan een carrousel te verbinden……..

  • Op de foto: Frans Riet
Categorieën: Nieuws