Dinsdag is er in een commissievergadering gesproken over de zaken die spelen m.b.t. de vrouwenopvang. Peter Heijkoop vertegenwoordigde het CDA:

Het college heeft volgens het CDA de goede weg ingeslagen. Het lijkt erop dat de aanbodgerichte aanpak wordt verlaten en dat er nu beter wordt ingespeeld op de behoeften van vrouwen, bijvoorbeeld meer ambulante dienstverlening gericht op de vragen van vrouwen. Bovendien wordt er met de plannen goed ingespeeld op nieuwe regelgeving en de bezuinigingen.

Het is positief dat er samen met partners uit het veld gekeken is naar hoe de opvang van vrouwen beter kan worden ingevuld. Wij ondersteunen dan ook de ombouw van de bestaande voorzieningen. Wel vraagt het CDA om de ketensamenwerking (d.w.z. de samenwerking tussen bijvoorbeeld de gemeente, zorginstellingen en wooncorporaties) kritisch te blijven volgen. Het kan niet zo zijn dat er kansen gemist worden doordat partijen te vrijblijvend en teveel vanuit het eigen organisatieperspectief blijven handelen.

Tot slot: de hulpvraag van de vrouwen staat voor het CDA voorop. Wij vragen het college goed te blijven volgen hoe deze vraag zich ontwikkeld, zodat daar passend op gereageerd kan worden met het hulpaanbod. Het voorzieningenaanbod moet altijd de vraag volgen en niet anders om.

  • Op de foto: Peter Heijkoop
Categorieën: Nieuws