Frans Riet was maandag aanwezig bij de sportraad:

Elke maandag zitten we als fractie bij elkaar om de agenda voor de raads- en commissievergaderingen van de volgende dag voor te bespreken. Maar eens in de zoveel maanden moet ik afzeggen omdat dan het Algemeen Bestuur van de Sportraad bijeenkomt. De Sportraad is een orgaan dat het College adviseert bij alles wat met sport te maken heeft. Je zou kunnen zeggen een schakel tussen de sportwereld en de politiek. Nagenoeg alle sporten die in Dordt voorkomen hebben een vertegenwoordiger in de Sportraad: van onderwaterhockey tot bridge, van voetbal tot korfbal, van krachtsport tot ouderensport.

Op maandag 28 maart was er weer Sportraad. En dit keer was dat een heel bijzondere raad. De Sportraad, met als voorzitter Andries v.d. Graaf kreeg een nieuw dagelijks bestuur. Er waren mensen afgetreden, na een lange staat van dienst en er waren wat reglementen gewijzigd, zodat in het dagelijks bestuur van de Sportraad nu ook mensen van buiten het Algemeen Bestuur in de het Dagelijks Bestuur zitting konden nemen. Daarmee werd ook de mogelijkheid geopend om nog meer mensen met een specialisme in huis te halen. Aftredend was onder andere Arjan Driesprong, onze Arjan. Vanwege een nieuwe baan buiten Dordrecht kon hij zijn werk niet meer combineren met zijn lidmaatschap in het Dagelijks Bestuur van de Sportraad. Arjan heeft lange tijd in de Sportraad gezeten, waaronder een aantal jaren als vice-voorzitter. Volkomen terecht werd hij deze avond in de bloemetjes gezet, samen met aftredende DB-leden Siegenthaler en Arlman.

Deze maandagavond was er verder een presentatie van het project “ Verzuip jij je toekomst”. Dit project werd aan de leden van de Sportraad gepresenteerd met de bedoeling verenigingen te stimuleren meer aandacht te besteden aan misbruik van alcohol te doen. Vooral sportkantines zijn vaak laagdrempelig voor de jeugd, waardoor er veel gedronken wordt. En eerlijk is eerlijk, landelijk staat Dordt er niet best voor. De cijfers liegen er niet om. Het project richt zich met name op de regelgeving, handhaving en preventie. Het is goed dat op deze bijeenkomst aandacht voor dit onderwerp werd gevraagd. We zullen er vast nog meer van horen.

Andere onderwerpen waren deze avond vooral die zaken die in het Dagelijks Bestuur waren afgedaan en in het Algemeen Bestuur werden bekrachtigd.

Tenslotte werden de nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur door wethouder mevrouw Reynvaan benoemd, te weten de heren v.d. Graaf, Makkinga, Ruben, Verstraate en Wolters.

  • Op de foto: Frans Riet
Categorieën: Nieuws