In de adviescommissie van 29 maart werd gesproken over het voorstel om de proef met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, te verlengen. Dit betekent dat de proef tot 31 december van dit jaar doorloopt. De proef houdt in dat alle 65-plussers een brief hebben ontvangen en gratis gebruik kunnen maken van het stadsvervoer buiten de ochtendspits.

Peter Naeije, woordvoerder verkeer en mobiliteit liet namens het CDA weten in te stemmen met het verlengen van de proef tot het einde van het jaar. Ook alle andere fracties waren hier mee akkoord. Wel werd duidelijk dat de partijen verschillende dachten over gratis openbaar vervoer en er nu en ook in het verleden andere redenen waren om de proef te steunen.

Het verlengen van de proef kost wel bijna € 700.000,-, zodat het belangrijk is om te weten of de proef aanslaat. De informatie die nu beschikbaar was, was naar de mening van de adviescommissie beperkt.

Er zijn wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo geldt het gratis openbaar vervoer alleen voor de stadsbussen en moeten de reizigers gebruikmaken van de OV-chipkaart. Peter Naeije vroeg namens het CDA aandacht voor goede communicatie over de wijzigingen, omdat ons signalen bereiken dat het niet voor alle 65-plussers duidelijk is dat er een chipkaart nodig is en ook duidelijk moet zijn voor welke bussen de regeling wel (stadsbussen) en niet (streekbussen) geldt.

Het CDA ziet wel grote voordelen voor het reizen met de OV-chipkaart. Hierdoor kan in beeld gebracht worden hoeveel ouderen er gebruik maken van “gratis OV”, hoe vaak, op welke tijden en welke lijnen er gebruikt worden. Met deze informatie moet blijken of de proef een succes is.

Het CDA vindt deze informatie belangrijk om later dit jaar een besluit te kunnen nemen of de proef gecontinueerd kan worden. Dit moet ook op tijd gebeuren. Op vragen van Peter Naeije antwoordde wethouder Mos dat het college de raad in oktober, uiterlijk begin november een voorstel zou doen, dat dan tijdig behandeld kan worden door de gemeenteraad.

Het CDA zal op basis van de inhoudelijke evaluatie (aantal reizigers e.d.) bekijken of gratis openbaar vervoer succesvol is geweest. Naast deze inhoudelijke keuze moet er ook gekeken worden of het geld beschikbaar is. Bij de begroting zullen financiële keuzes gemaakt moeten worden, waar de gemeenteraad het geld in 2012 aan wil uitgeven. Besluitvorming of dit ook in 2012 aan gratis openbaar vervoer uitgegeven wordt, zal dus in het najaar plaatsvinden.

  • Op de foto: Peter Naeije
Categorieën: Nieuws