Zwembad de Dubbel (Dubbeldam) zit momenteel met een pacht-kwestie in de maag. Het college van burgemeester en wethouders lijkt de kwestie positief op te pakken, maar de kogel is nog niet door de kerk.

Wat de fractie van het CDA Dordrecht betreft, blijft zwembad de Dubbel gewoon bestaan. In de eerste plaats willen we als CDA zoveel mogelijk voorzieningen in de wijken houden. Ten tweede is het vanwege ieders gezondheid natuurlijk goed dat er gesport wordt (en er dus ook voldoende mogelijkheden zijn). Daar komt nog bij dat een zwembad ook een belangrijke sociale functie heeft. Zeker in de zomer heeft de Dubbel grote aantrekkingskracht op jong en oud. Het CDA Dordrecht zet dan ook in op een positieve uitkomst van
de pacht-kwestie.

We houden u op de hoogte

  • Op de foto: Frans Riet
Categorieën: DubbeldamNieuws