Afgelopen maandag is het CDA Dordrecht op bezoek geweest bij het Leger des Heils aan het Kromhout. Eerder ging het CDA al op werkbezoek bij o.a. Woonbron, het Parkhuis, de Brandweer, de Politie en de gevangenis.

De avond werd geopend met een presentatie door de algemeen directrice van deze regio. Zij gaf, in samenwerking met twee andere medewerkers van het Leger des Heils, nadere uitleg over de organisatie, de structuur en de werkzaamheden van het LdH. Ook werden een aantal aandachtspunten aangesneden. Zo is het mogelijk een optie om veel problemen te voorkomen, door voortijdige zorg te verlenen. Het zogenaamde ‘achter de voordeur’ principe. Er zijn Dordtse wijken waar dit volgens het LdH een positief effect kan hebben.

Ook vanuit de CDA fractie werd het een en ander aangestipt. Zo waren er bijvoorbeeld vragen over de beschikbaarheid van vrijwilligers en de communicatie met de buurt. Het LdH gaf aan dat het contact met de buurt goed is en dat er korte lijnen bestaan in het geval van klachten. Het CDA Dordrecht bedankt het Leger des Heils voor de ontvangst en de presentatie.

Om op de hoogte te blijven van de dingen waar Dordtenaren en bedrijven tegenaan lopen, is het belangrijk om vaak op werkbezoek te gaan. Wilt u het CDA rondleiden in de wijk of uw organisatie/bedrijf laten zien? Mail dan naar CDA@Dordrecht.nl

  • Op de foto: Elly van Wenum
Categorieën: Nieuws