Het CDA Dordrecht heeft enige tijd geleden een campagneschema opgesteld (zie ook het archief van deze site). Vandaag, 16 april, was het weer tijd om de straat op te gaan en informatie te verspreiden. We vinden het belangrijk dat er een wisselwerking ontstaat: Aan de ene kant is het goed als CDA gemeenteraadsleden weten wat er aan de hand is, aan de andere kant is het goed als buurtbewoners ook weten wat er door de gemeenteraad wordt aangepakt. Op die manier houden we, wat het CDA betreft, de buurt op orde. Het CDA Dordrecht heeft daarom vandaag huis aan huis 1500 folders uitgedeeld in Dubbeldam en Wielwijk.

De volgende ‘vaste’ actiedag staat gepland in juni. We zullen dan een groot deel van Stadspolders voorzien van de informatiebrief. In de tussentijd blijven we natuurlijk ook doorgaan met het uitdelen van infobrieven wanneer er ergens iets aan de hand is. Ook zullen we verschillenden kleine, leuke acties op touw zetten. Daarover later meer. Hieronder de infobrief zoals vanochtend uitgedeeld:

CDA Dordrecht Infobrief

CDA Dordrecht stemt voor verlenging proef met gratis OV voor 65-plussers
Het CDA Dordrecht heeft ingestemd met de verlenging van de proef met gratis OV voor 65-plussers tot het einde van het jaar. Wel zijn er door het college een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo geldt het gratis openbaar vervoer alleen voor de stadsbussen en moeten de reizigers gebruikmaken van de OV-chipkaart. Peter Naeije vroeg namens het CDA Dordrecht aandacht voor goede communicatie over de wijzigingen, omdat ons signalen bereiken dat het niet voor alle 65-plussers duidelijk is dat er een chipkaart nodig is. Ook moet het duidelijk zijn voor welke bussen de regeling wel (stadsbussen) en niet (streekbussen) geldt. Het CDA ziet verder grote voordelen voor het reizen met de OV-chipkaart. Hierdoor kan in beeld gebracht worden hoeveel ouderen er gebruik maken het OV, hoe vaak, op welke tijden en welke lijnen er gebruikt worden. Met deze informatie moet blijken of de proef een succes is.

CDA houdt Museumschip de Siegfried in Dordrecht
Het CDA Dordrecht is al maanden bezig om de museumschip de Siegfried voor Dordrecht te behouden. Er lijkt een doorbraak te zijn bereikt, waardoor de Siegfried toch in Dordrecht kan blijven. Alle partijen in de gemeenteraad ondersteunden namelijk een motie van het CDA Dordrecht. Er wordt nu gekeken of de Siegfried een plekje kan krijgen op de stadswerven.

CDA Dordrecht steunt zwembad de Dubbel
Zwembad de Dubbel (Dubbeldam) zit momenteel met een pacht-kwestie in de maag. Het college van burgemeester en wethouders lijkt de kwestie positief op te pakken, maar de kogel is nog niet door de kerk.Wat de fractie van het CDA Dordrecht betreft, blijft zwembad de Dubbel gewoon bestaan. In de eerste plaats willen we als CDA zoveel mogelijk voorzieningen in de wijken houden. Ten tweede is het vanwege ieders gezondheid natuurlijk goed dat er gesport wordt (en er dus ook voldoende mogelijkheden zijn). Daar komt nog bij dat een zwembad ook een belangrijke sociale functie heeft. Zeker in de zomer heeft de Dubbel grote aantrekkingskracht op jong en oud. Het CDA Dordrecht zet dan ook in op een positieve uitkomst vande pacht-kwestie.

Wat speelt er verder:
1:Het CDA Dordrecht probeert van de werkvloer te horen wat er goed gaat en wat er beter kan. We zijn daarom vorige week op werkbezoek geweest bij het Leger des Heils. Eerder bezochten we al Woonbron, het Parkhuis, de Brandweer, de Politie en de gevangenis.
2: Het CDA Dordrecht is fan van de NMC bokjes! We doen mee met de namen Kris en Knoet. Zie de site van het Natuur en Milieu Centrum voor meer info.
3: Het CDA Dordrecht heeft er, samen met bezoekers van de Wilhelminakerk, voor gezorgd dat een speciaal voor invaliden bedoelde parkeermeter is teruggeplaatst.

  • Op de foto: Els Teeuw (fractie-assistente) met dochter, Christiaan Merkuur (campagneleider) en CDA gemeenteraadslid Sahin Seme
Categorieën: DubbeldamNieuws