Momenteel staan de Drechtsteden als organisatie volop in de schijnwerpers. Voor het CDA is dit aanleiding om te overleggen over de voortgang van zaken. Bestuurs en fractieleden van de Drechtstedenafdelingen zullen op 7 mei bijeen komen in Papendrecht. De discussie zal gaan over de voor en nadelen van meer of minder samenwerking.

Heeft u een opmerking of tip over dit onderwerp? Mail dan naar CDA@Dordrecht.nl

De conclusies van 7 mei zult u na de bijeenkomst spoedig terugvinden op deze site.

Noot: de discussie heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is na een nuttige ochtend afgesproken dat de discussie op korte termijn wordt voortgezet met delegaties van alle Drechtstedenafdelingen.

Categorieën: Nieuws