Frans Riet:

Zaterdag 14 mei werd er voor de raadsleden een excursie georganiseerd naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Sahin en ondergetekende waren er namens het CDA. Doel was de raadsleden te informeren over de stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen.

In de watertoren van Dubbeldam kregen we eerst een presentatie van Marc Janssen, projectleider van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Hij verwoordde op duidelijke wijze wat de bedoelingen zijn van dit plan. Hoofddoel is een ecologische verbinding tot stand te brengen tussen de Dordtse en de Sliedrechtse Biesbosch. Daarbij wordt geprobeerd om recreatie en natuurbeheer hand in hand te laten gaan. Er wordt maar liefst een kleine 400 ha ingericht voor een zogenaamd nat gebied. Op de plaatjes die ons werden gepresenteerd moest ik denken aan de Weerribben bij Steenwijk waar riet, bos, water en weilanden een geheel vormen,

Verder zijn er nog wat activiteiten te benoemen: Bos de Elzen krijgt een kwaliteitsimpuls, de waterberging wordt verbeterd en er komt een aparte landbouwweg door het gebied, die met name de Wieldrechtse Zeedijk moet ontlasten. Probleem is momenteel wel dat de provincie en het rijk de geldkranen dichtdraaien. Daarna stapten we de bus in en werd de heer Piet van der Eijk onze gids. Hij is oud gemeenteraadslid en woont in de Biesbosch. Ik denk dat hij alles, maar dan ook alles van de Biesbosch weet.

Al snel werd duidelijk dat in dit project verschillende belangen tegenover elkaar staan. Aan de ene kant de natuurbelangen, aan de andere kant de belangen van de agrariërs. Aan de ene kant de belangen van de eilandbewoners die willen recreëren en aan de andere kant de waterhuishouding van de polder. Kortom, het werd een boeiende rit van twee uur door een prachtig gebied. We kwamen op stukken waar veel raadsleden, waaronder ik, nog nooit geweest waren. Mooi om ook de tegenstelling in de bus te horen tussen de projectleider en de heer van der Eijk.

Maar zoals het in het poldermodel hoort: we gingen goed gemutst de bus uit, boordevol indrukken en met de boodschap om goed na te denken bij elke beslissing die je neemt.

Een nuttige excursie!

Categorieën: DubbeldamNieuws