Op dinsdag 18 mei 2011 heeft er een boeiend gesprek plaatsgevonden tussen een grote groep experts (op het gebied van alcohol en drugs in relatie tot de jeugd) en de Dordtse gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van Trimbos, GGD ZHZ, Bureau, Projecten en Onderzoek, Preventie De Hoop, Bouman GGZ, Dalton College Oudercomité van het programma “Verzuip jij je toekomst”, Hans Petri, Ambulance verpleegkundige.

Op deze avond is gewezen op de problemen die overmatig alcohol- en drugsgebruik door jongeren met zich meebrengt. Wat het CDA betreft moeten we als samenleving proberen om onze kinderen zoveel mogelijk te beschermen tegen excessen. Daarom moeten ouders, scholen, sportverenigingen, deskundigen en politiek de handen ineen slaan om deze problematiek aan te pakken.

Alcoholgebruik is diep verankerd in onze cultuur en economie. Alcohol is voor veel mensen ook een vast onderdeel van gezellige bijeenkomsten, feesten en partijen. Reclames, soaps en praatprogramma’s versterken dit beeld. Maar alcohol levert ook vaak problemen op: slechte schoolprestaties, overlast tijdens het uitgaan, roekeloosheid in het verkeer. Het is niet voor te stellen hoe het voelt om een kind te verliezen door een dronken/stoned persoon die toch achter het stuur kruipt. Overigens wordt ook bijna 5% van alle ziektekosten veroorzaakt door alcoholmisbruik

De experts geven verder unaniem het volgende aan wat betreft jong beginnen met alcohol:

‘Jongeren die te veel drinken en blowen hebben grote kans op blijvende en onherstelbare hersenschade. Ook licht alcoholgebruik door jongeren kan al tot schade aan de hersenen leiden. Drinken kan ook grote gevolgen hebben voor de schoolresultaten en leiden tot schooluitval. Veel ouders lijken zich onvoldoende bewust te zijn van deze risico’s. Ouders en scholen kunnen op dit gebied een grote rol spelen, door goede voorlichting en preventieprojecten op scholen. Ook een verbod op alcoholreclames overdag of in de vroege avonduren dragen hier aan bij.’

Het CDA Dordrecht heeft deze dinsdag goed geluisterd naar de experts van deze avond en wil daarom het probleem bij de kern aanpakken:

• de leeftijdsgrens verhogen naar 18 jaar om alcohol te mogen drinken en kopen;
• geen alcoholreclame overdag of in de vroege avonduren, vooral niet bij sportverenigingen;
• schenktijden bij (sport)verenigingen aanpassen;
• kennis van jongeren vergroten door voorlichtingen te geven op basisscholen en voortgezet onderwijs;
• ouders meer betrekken bij de opvoeding en voorlichten zodat zij over dit onderwerp kunnen praten met hun kinderen;
• een strengere aanpak van coffeeshops en verslaafde drinkers;
• een hardere aanpak van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer.
• blowverbod instellen in gebieden waar het nodig is

Wat het CDA Dordrecht betreft moet opvoeding en voorlichting door ouders een prioriteit zijn. De overheid kan een aanzet geven, maar het moet wel opgepakt worden door vaders en moeders. Onze jeugd is te belangrijk om niet te beschermen tegen excessen en misbruik. Bovenstaande punten zijn dan ook niet gericht op een moraliserend totaalverbod, maar juist op het ‘normaal maken van normaal gebruik’. Het CDA Dordrecht is in alle opzichten bereid om de jongeren van nu, en dus de volwassenen van de toekomst, de kans te geven om zich op een gezond en veilig leven voor te bereiden.

Het CDA bedankt alle vertegenwoordigers voor deze boeiende avond en de waardevolle informatie/ervaringen die zijn uitgewisseld met de gemeenteraad.

Sahin Seme

Categorieën: Nieuws