Het burgerinitiatief om in Dordrecht aan de Nieuwe Haven een kindertheater te starten is inhoudelijk aansprekend. Naast dat het op zich al zeer te prijzen is dat er in de stad initiatief genomen wordt om zoiets van de grond te krijgen, is het ook inhoudelijk sympathiek.

Toch kan het CDA geen ja zeggen tegen dit initiatief. Reden daarvoor is dat het monumentale pand aan de Nieuwe Haven 26 (dat momenteel in de verkoop staat) gratis ter beschikking gesteld zou moeten worden voor minimaal een half jaar. En dat is een precedent dat wij niet willen scheppen. Zeker niet in deze financieel krappe tijden waarin wij subsidies aan andere instellingen stoppen en/of hen vragen hun pand te verlaten (bijv. Centrum Beeldende Kunst, Stichting Perspectief, De Kunstkerk, etc.). Onze aanbeveling aan de initiatiefnemers is samenwerking te zoeken met andere culture instellingen in de stad en bezien wat de mogelijkheden zijn voor gezamenlijk / multifunctioneel gebruik van ruimte.

De procedures tussen overheid en initiatiefnemers van dit eerste burgerinitiatief liepen helaas slecht. Dat betreurt het CDA enorm en wil daarvoor zijn excuses aanbieden. Wij hopen oprecht dat dit niet ontmoedigend werkt voor andere initiatieven en zullen er nog alerter op zijn dat de communicatie een volgende keer is zoals die moet zijn: duidelijk en tijdig.

Categorieën: Nieuws