Het college van Dordrecht stemt in met het bestuursakkoord en het CDA kan zich daarin vinden (zie voor de motivatie Voor of tegen het bestuursakkoord: een lastig dilemma! ). Hoewel de korting op de WSW aanleiding is voor onze zorgen, zijn het niet direct de WSW’ers die de dupe worden van het bestuursakkoord. Het klopt dat de WSW in medewerkersaantal fors moet inkrimpen (in Dordrecht gaat het over Drechtwerk), maar daar is het CDA het volledig mee eens. De WSW moet een beschutte voorziening zijn voor kwetsbare mensen. Veel mensen zitten in de WSW terwijl zij daar niet thuishoren en die mensen moeten wij helpen om een reguliere baan te vinden. Bovendien wordt de terugloop van 90.000 naar 30.000 mensen in de WSW uitgesmeerd over 40 jaar en behouden bestaande WSW’ers al hun rechten. Niemand wordt er ontslagen.

De pijn zit hem vooral bij de andere groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt: jonge arbeidsgehandicapten, bijstandsgerechtigden en werkeloze jongeren. Doordat er fors minder geld beschikbaar komt en de WSW’ers hun bestaande rechten (o.a. salaris) behouden, zal een overgroot deel van het beschikbare budget opgaan aan de WSW en blijft er onvoldoende over om de andere groepen te helpen met re-integreren. Of het veroorzaakt grote tekorten op de gemeentebegroting.

Het is belangrijk dat ook deze mensen niet meer aan de zijkant staan en aan een nieuwe werkgever worden geholpen. En hoewel wij ook vinden dat de Gemeente Dordrecht mede verantwoordelijkheid moet dragen voor de bezuinigingen, wordt hier in de volle breedte aandacht voor gevraagd; door zowel de nee-zeggers als de ja-zeggers.

Categorieën: Nieuws