In de adviescommissie van 14 juni jl. werd er een presentatie gegeven over “Zorg voor Elkaar”. Centraal stond de raadsinformatiebrief over de evaluatie 2008-2010 en de stappen om tot een nieuw beleidsplan. Zorg voor elkaar gaat over zorg voor moeilijk bereikbare doelgroepen. De doelgroep is complex en heeft te maken met veel en vaak opstapelende problemen. Het gaat dan om maatschappelijke opvang / vrouwenopvang, de openbare geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg.

Dordrecht voert als centrumgemeente de taken uit voor de regio en ontvangt daarvoor ook geld van de rijksoverheid. Overigens nemen de middelen hiervoor af. Uit de evaluatie blijkt dat het moeilijk is om het doel van 100% sluitende voorzieningen te realiseren. Peter Naeije gaf namens het CDA aan:

‘We begrijpen dat het enorm ingewikkeld is dit doel te realiseren. Uiteraard moet er in deze complexe gevallen hulp geboden worden en overlast moet tegen worden gegaan. Dat gaat wat het CDA betreft hand in hand. Het CDA vindt preventieve hulp en vroeg signaleren van groot belang. Wij geloven dat als er tijdig gesignaleerd wordt en problemen worden aangepakt, erger kan worden voorkomen. Dat voorkomt multiproblemen, overlast en uiteindelijk ook geld, omdat mensen weer (eerder) in staat gesteld worden zelf de regie van hun leven op te pakken’

Voorkomen is immers beter dan genezen. Het CDA heeft dan ook aan wethouder Wagemakers gevraagd hierover in gesprek te gaan met de regiogemeenten en hier afspraken over te maken. Ook de regiogemeenten hebben een verantwoordelijkheid m.b.t. preventief beleid om zo te voorkomen dat de problemen bij mensen zich opstapelen en ze niet meer in staat zijn de problemen op te lossen. Wethouder Wagemakers zegde dit toe. Dit zal niet voor alle mensen de oplossing zijn, maar als we met preventie de doelgroep kunnen beperken is dat de eerste winst. Die winst is wat het CDA Dordrecht betreft zeker niet alleen financieel, maar juist vooral winst voor de mensen zelf. Zij hebben door het bovenstaande meestal genoeg aan tijdelijke hulp en kunnen daarna weer op eigen benen staan. Het CDA wil zich echter ook sterk blijven maken voor de groep mensen die echt zelf niet in staat zijn om op eigen benen te staan. Zij hebben hulp nodig en kunnen op ons rekenen. Het beleidsplan noemen we niet voor niets “Zorg voor elkaar”.

  • Op de foto: Peter Naeije
Categorieën: Nieuws