Als het aan het college ligt wordt die vraag komend najaar breed in de stad gesteld, onder andere via de sociale media. Het college hoopt op die manier input te krijgen voor een nieuwe toekomstvisie 2050.

Het CDA Dordrecht reageert kritisch: “Twee jaar geleden nog is de structuurvisie 2020 vastgesteld, waaraan een uitgebreid traject voorafging (de Dordtse Dialogen)” aldus raadslid Elly van Wenum, “ik geloof niet dat een nieuw traject op dit moment tot hele nieuwe inzichten gaat leiden.” De aanleiding om nu de horizon naar 2050 te verleggen vormen ontwikkelingen in de regio, zoals het Deltaprogramma, de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de Visie MIRT Antwerpen-Rotterdam. Volgens Van Wenum geen ontwikkelingen die de gemiddelde burger direct op het netvlies staan. “Ik denk dat het zinvoller is als het college op basis van bestaand materiaal een voorzet doet, waarover we in discussie kunnen. In deze tijd moeten we zuinig met onze middelen omspringen. Het hele traject kost naar schatting meer dan twee ton, volgens mij kunnen we dat doelmatiger besteden dan aan een experiment waarvan niet eens zeker is of het überhaupt nieuwe informatie gaat opleveren.”

Bent u het met ons eens of denkt u er heel anders over? Laat het ons weten!
(ook YouTube-filmpjes zijn welkom)

Categorieën: Nieuws