Volgende week dinsdag gaan wij op verzoek van de SGP/CU praten over de Algemene plaatselijke verordening (APV). En dan in het bijzonder over de aanscherping van de APV, onder meer op het gebied van overlast door drugs, alcohol, bedelaars en….. paardendrollen.

Het is goed om in de raad over de APV te spreken, want ook een APV heeft regelmatig onderhoud nodig. Veel van de voorstellen van de SGP/CU zullen wij dan ook steunen. Echter bij ieder artikel stel ik mijzelf twee vragen: in hoeverre is dit een probleem? en in hoeverre is het een probleem dat de overheid dient op te lossen? Betutteling ligt op de loer.

Voor het CDA is het belangrijk dat de politie goede instrumenten in handen krijgt om te kunnen handhaven. Het CDA hecht veel waarde aan een samenleving waarin burgers naar elkaar omzien en mensen elkaar niet het leven zuur maken. En daar zijn regels voor nodig die ook gehandhaafd dienen te worden. Wij moeten echter de rol van de overheid ook niet overschatten. Op het moment dat u last heeft van overlast van uw buurman, dan hopen wij dat u allereerst contact opneemt met uw buurman om de overlast te bespreken. Wellicht lost dat veel meer op dan contact opnemen met de politie.

Volgende week ga ik verder in op de wijzigingen die nu worden voorgesteld. Dus, wordt vervolgd!

Categorieën: Nieuws