In de Drechtsteden wordt hard gewerkt aan een nieuw minimabeleid. Er komt bovenop de uitkering een persoonlijk minimabudget voor ouderen en voor mensen die echt niet aan het werk kunnen (afhankelijk van de levenssituatie tussen de €300 en €800 per jaar). Ook werkende armen kunnen dit budget aanvragen. Mensen die wel kúnnen werken, maar dat niet doen, verliezen juist de aanspraak op bepaalde extra’s. “Op die manier gaat het meer lonen om aan het werk te gaan, al is het laagbetaald”, legt CDA-raadslid Elly van Wenum uit, “met die baan kun je immers wél extra budget aanvragen, zodat het financieel meer verschil maakt”.

Nieuw in de regeling is ook de vrijwilligersbonus. Mensen die geen aanspraak maken op een persoonlijk minimabudget – omdat ze kunnen werken, maar geen betaalde baan vinden – kunnen in de nieuwe regeling door vrijwilligerswerk een bonus verdienen (€250 per jaar). “Goede wil wordt beloond”, aldus Van Wenum, “het stimuleert mensen om zich maatschappelijk nuttig te maken als betaald werk niet direct voor handen is.”

Het CDA kan zich goed vinden in het voorgestelde beleid. Van Wenum: “Het CDA wil streng zijn voor wie niet wil en sociaal voor wie niet kan. De nieuwe regeling sluit daar prima op aan. Mensen die kunnen werken, zullen financiële extra’s moeten verdienen door zich actief in te zetten. Tegelijkertijd maken we werken meer dan voorheen lonend. Mensen die niet kunnen werken, krijgen snel extra financiële speelruimte, zonder daarvoor allerlei verschillende procedures te hoeven doorlopen.”

Overigens blijven de algemene voorzieningen, zoals de collectieve zorgpolis en het SMS-kinderfonds, wél voor alle minima beschikbaar. Ook kunnen mensen in uitzonderlijke noodsituaties altijd een individuele aanvraag doen voor extra (leen)bijstand.

Categorieën: Nieuws