Namens het CDA Drechtsteden pleitte het Dordtse raadslid Elly van Wenum afgelopen dinsdag ervoor ook mantelzorgers in aanmerking te laten komen voor de in het nieuwe minimabeleid afgesproken vrijwilligersbonus. Mensen die kunnen werken, maar geen baan hebben, verliezen de aanspraak op bepaalde extra’s in de nieuwe minimaregeling. Wel kunnen zij door zich als vrijwilliger in te zetten, een vrijwilligersbonus van €250 per jaar verdienen. Mantelzorg wordt hierbij niet als vrijwilligerswerk gerekend. “Mijn fractie vindt dat onlogisch”, aldus Van Wenum, “het doel van de regeling is te stimuleren dat mensen die zonder werk zitten, op vrijwillige basis maatschappelijk nuttig werk doen. Mantelzorgers doen dat, en lopen toch de bonus mis.”

Van Wenum benadrukt dat het haar niet gaat om mensen die af en toe een boodschap voor hun zorgbehoevende ouders doen of het huis een keer stofzuigen; “ik denk dan aan mensen die de zorg dragen voor een zieke partner of kind met een beperking, van hen kun je moeilijk verwachten dat zij naast hun zorgtaken thuis ook nog voor een vrijwilligersorganisatie aan de slag gaan.” De wethouder reageert vooralsnog niet enthousiast op het voorstel van Van Wenum, omdat het lastig uit te voeren zou zijn. Van Wenum bestrijdt dit: “Het ondersteuningspunt voor mantelzorgers in de Drechtsteden, MEE, houdt een registratie bij van mantelzorgers. Van mensen die bij hen aankloppen voor ondersteuning, wordt de persoonlijke situatie in kaart gebracht, hoeveel uur zij zorg verlenen en wat die zorg inhoudt. Dat moet toch voldoende aanknopingspunten bieden om een bonusregeling op te baseren?”

Van Wenum schat in dat het om een kleine groep mensen gaat, ook al heeft zij geen exacte cijfers. “Als de Drechtsteden met MEE om de tafel gaan zitten, denk ik dat er ook voor deze groep prima werkbare afspraken gemaakt kunnen worden. Mijn fractie komt daar zeker nog op terug”.

Categorieën: Nieuws