Afgelopen jaar heeft de gemeente Dordrecht geïnvesteerd in de kwaliteit van de commissievergaderingen. Er zijn nieuwe voorzitters benoemd en er zijn trainingen georganiseerd om de kwaliteit te verhogen. Woensdag 7 september werd de eerste ronde van de training afgesloten.

Helaas was de opkomst mager. Het CDA was in de personen Elly van Wenum en ondergetekende prima vertegenwoordigd. Met elkaar spraken we over manieren om de vergaderingen aantrekkelijker te maken. Hoe voorkom je dat er naar de bekende weg gevraagd wordt? Hoe kun je bewerkstelligen dat vergaderingen echt meningsvormend zijn? We waren het er met elkaar over eens dat technische vragen over raadsinformatiebrieven niet in een commissievergadering thuis horen. Deze vragen kunnen vooraf aan het ambtelijk apparaat worden voorgelegd voor beantwoording.

Moeilijk is het om het debat op gang te brengen, omdat veel commissieleden vooraf hun standpunt al hebben ingenomen. Het is de kunst om juist daar door heen te prikken. Wie twijfelt nog, wie is bereid echt te luisteren naar de ander, wie kan echt zijn of haar standpunt goed verdedigen of zelfs verbeteren? In ieder geval is het goed dat de griffie deze trainingssessies heeft georganiseerd.

Het mag hier echter niet bij blijven. We hebben dan ook afgesproken dat dit een vervolg moet krijgen met alle commissievoorzitters, om zo te kunnen zorgen voor een eenduidige lijn.

Categorieën: Nieuws