Het is een flinke poos stil geweest rond het plan van Theun Okkerse en Jaap Bouman om in de bestrating van het Bagijnhof de schaduw van het vroegere postkantoor zichtbaar te maken. In het voorjaar van 2010 sprak de gemeenteraad zich breed uit vóór realisatie van het initiatief. Toenmalig wethouder Hans Spigt werd terug naar de overlegtafel gestuurd om het zogenoemde schaduwplan nader uit te werken. CDA-raadslid Elly van Wenum, destijds woordvoerder: “het schaduwplan was in onze ogen een prachtig breedgedragen initiatief, dat te snel van tafel was geveegd. We hebben er dan ook op aangedrongen dat er nieuw overleg met de initiatiefnemers zou komen om te kijken hoe het plan kon worden ingepast.” Lang bleef het stil. “In mei dit jaar kregen we een brief van het college waarin werd aangegeven dat de plannen rond het Achterom/Bagijnhof om financiële redenen moesten worden herzien. Zonder nadere onderbouwing werd aangegeven dat inpassing van de schaduw €100.000,- zou kosten, in onze ogen een enorm bedrag” aldus Van Wenum.

Afgelopen week stond de brief – samen met het daarin aangekondigde nieuwe inrichtingsvoorstel – op de agenda van de Dordtse Kamers. “Met de versobering van de plannen stemt onze fractie in” vervolgt Van Wenum, “beter nu het plan aanpassen dan straks met een forse overschrijding van het budget geconfronteerd worden. Het stelt ons echter wel teleur dat er opnieuw zonder overleg met de initiatiefnemers een streep is gezet door het schaduwplan. Je mag er toch vanuit gaan dat als de raad het college zo een duidelijke opdracht geeft, alle inzet erop gericht is om te kijken hoe het plan gerealiseerd kan worden, desnoods in een versoberde uitvoering of met particuliere steun. Nu lijkt het wel of de energie vooral is gestopt in aantonen waarom het niet kan.”

Wethouder Mos stelde afgelopen dinsdag de brede kritiek in de Dordtse Kamers te zien als een opdracht om met het schaduwplan aan de slag te gaan. Hij gaf aan daar niet mee te willen wachten tot na de raadsbehandeling volgende maand, maar al op korte termijn stappen te zetten.

Categorieën: Nieuws