De raadscommissie over de APV was de moeite waard. Op initiatief van de SGP/CU hebben wij gesproken over een veertiental aanpassingen in de APV.

Aanvankelijk deed het voorstel bij een aantal partijen de wenkbrauwen fronsen. De APV was immers nog geen jaar geleden al aangepast. Naast de vertegenwoordiging van de verschillende partijen waren er ook enkele experts aanwezig: politie, openbaar ministerie en een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). SGP/CU gaf aan dat de wijzigingen vooral gebaseerd waren op een dagje meelopen met de agenten in de stad. Vooral waar het gaat om drank- en drugsoverlast, ontbeert de politie het mandaat om te handelen.

Het CDA is van mening dat het goed is om de handhavers een grondslag te geven om op te handelen en dat dit zonodig in de APV geregeld moet worden. Tegelijkertijd willen wij geen regels om de regels, dus de handhaafbaarheid is ook van belang. Op mijn vraag naar de grootste problemen in de stad, gaf de politie aan dat deze vooral gerelateerd zijn aan drugs- en drankmisbruik. Daarom ondersteunen wij de aanscherping van deze artikelen in de APV.

Maar het verbieden van paardendrollen… Niet doen. Het is lastig handhaven en heeft geen prioriteit.

Categorieën: Nieuws