Het CDA Dordrecht heeft van verschillende bewoners het signaal gekregen dat er erg vaak zwaar en roekeloos verkeer over de Krommedijk rijdt. De vaak zeer oude huizen kunnen hier slecht tegen en de situatie is soms onveilig. Het CDA begrijpt de ontstane zorgen.

Ervaring elders leert dat het lastig is om de situatie op de Krommedijk aan te pakken. Zo zullen drempels de overlast alleen maar verhogen door de neerkomende klappen die zware tractorcombinaties en vrachtwagens zullen maken op het wegdek. Het plaatsen van bloembakken is ook geen optie, omdat de Krommedijk een doorgaande weg is en dus goed moet doorstromen. Als dat niet lukt door wegversperringen heeft dat negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. Naast de verkeersoverlast door zwaar vervoer heeft de Krommedijk eveneens last van (roekeloze) hardrijders. Stadsbeheer moet dikwijls omver gereden verkeerspaaltjes vervangen. Onlangs was het wederom raak.

Op basis van het bovenstaande en uitleg van de buurtbewoners komt het CDA Dordrecht tot de conclusie, dat zwaar verkeer beter omgeleid kan worden en dat er gewerkt moet worden aan de veiligheid. De vluchtheuvel tussen nummer 50 en 68 moet versterkt worden, zodat dronken en/of roekeloze automobilisten tot stilstand komen en niet meer doorschieten, met alle gevaren voor omstanders van dien. Zeker aangezien er naast de vluchtheuvel een zebrapad ligt, waar dagelijks vele kinderen oversteken om naar basisschool Noordhove te gaan.

Alle bewoners van de omgeving Krommedijk hebben inmiddels een informatiebrief ontvangen. Met medeneming van ieders tips, zal het CDA Dordrecht deze kwestie in de gemeenteraad aankaarten.

Categorieën: Nieuws