Het CDA Dordrecht heeft duurzaamheid als één van haar speerpunten. Duurzaamheid is iets waar we samen zorgvuldig op moeten letten. Dat kan al met heel simpele dingen. Het omgaan met ons huishoudelijk afval is daar een goed voorbeeld van.

De wijze waarop Dordtenaren hun afval kwijt kunnen, wordt door burgers gewaardeerd en leidt tot tevredenheid. Mensen werken actief mee als het hen gemakkelijk wordt gemaakt om van hun afval af te komen. Dat het de ambitie van de gemeente is om de doelstelling van het nuttig (her)gebruik van huishoudelijk afval te verhogen, is iets waar wij achter staan. Daar zijn echter verschillende manieren voor.

In Dordrecht verschilt de manier waarop het vuil wordt opgehaald en daarmee dus ook de mogelijkheden tot scheiden van het afval van laagbouw en hoogbouw/binnenstad. Voor de hoogbouw/binnenstad ziet het CDA nog duidelijke verbeterpunten op het gebied van oud papier en karton. Afval levert daarnaast ook nog geld op. Wij willen zodoende dat de gemeente de verbeterpunten meeneemt in het onderzoek naar financiële voordelen.

Er zijn echter ook partijen die aansturen op de zogenaamde ‘Diftar’. De keuze voor Diftar (Differentiatie tarieven, oftewel betalen op basis van de hoeveelheid afval) vinden wij nu niet de weg om de doelstelling van nuttig (her)gebruik te bereiken. Zolang er extra kosten voor moeten worden gemaakt en de verschillende systemen nog niet betrouwbaar zijn heeft Diftar niet onze voorkeur. Bovendien is er een grote kans op ontwijkgedrag, lees: het dumpen van afval elders. De kans bestaat dat onze natuurgebieden vervuild raken. Het CDA Dordrecht ziet daarom meer in een positieve stimulans waarbij het gemakkelijker wordt om het afval thuis beter te scheiden.

Categorieën: Nieuws