“Het is belangrijk om te laten zien dat we de bijdrage van mantelzorgers waarderen, niet alleen met woorden, maar ook in ons beleid.” Met deze woorden riep CDA Dordrecht raadslid Elly van Wenum dinsdagavond haar Drechtstedencollega’s op om het CDA-voorstel over mantelzorgers te steunen. Het voorstel houdt in dat het verlenen van mantelzorg opgenomen moet worden in de bonusregeling voor vrijwilligers. En met succes: het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Van Wenum: “Dit is een belangrijk signaal vanuit de politiek. We zijn ons ervan bewust dat de intensieve en langdurige zorg die deze mensen op zich nemen niet vanzelfsprekend is, maar net als vrijwilligerswerk beloond mag worden.”

In het nieuwe minimabeleid wordt de categoriale bijstand vervangen door een persoonlijk minimabudget. Mensen met een uitkering die kunnen werken hebben hier geen recht op en leveren in. Door zich als vrijwilliger nuttig te maken voor de maatschappij, kunnen zij een deel van de korting ‘terugverdienen’ in de vorm van een vrijwilligersbonus (EUR 250,- per jaar). Van Wenum: “Mantelzorgers maken zich al nuttig voor de maatschappij, onbetaald. Toch geeft het verlenen van mantelzorg geen recht op de bonus, omdat de wethouder dat ‘te ingewikkeld’ vindt. Ik denk dat dat wél kan en onder druk van een unanieme Drechtraad zal de wethouder nu gaan uitzoeken onder welke voorwaarden mantelzorg toch in de bonusregeling kan worden opgenomen”

Categorieën: Nieuws