Op donderdag 27 oktober komt het CDA Dordrecht weer bijeen voor een Algemene Leden Vergadering. Belangrijk agendapunt is o.a het afscheid van de bestuursleden Marianne Wamelink en Willem Veldhuijzen en het aantreden, mits de ALV akkoord gaat, van de kandidaat-bestuursleden William van Zweeden en Adriaan van Keulen. Verder zal de fractie weer terugkijken op de afgelopen maanden en volgt er een update over de huidige stand van zaken betreffende de permanente campagne. Ook is er, gelet op het succes van de vorige ALV, wederom tijd gereserveerd voor een groepsdiscussie.

Om dus alvast te noteren:

Datum: 27 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Pauluskerk
Albertine Agnesstraat 2
3314 LC Dordrecht

Categorieën: Nieuws