Afgelopen dinsdag bespraken we in de adviescommissie de overlast van verslaafde dak- en thuislozen rondom het servicecentrum van het Leger des Heils aan de Dubbeldamseweg. Een concreet voorbeeld van een maatschappelijk probleem dat breder in de stad speelt: de toename van overlast van verslaafde dak- en thuislozen. We bespraken het probleem n.a.v. een brief van mevrouw Hogewoning, huisarts aan de Dubbeldamseweg.

Mevrouw Hogewoning is een betrokken Dordtenaar die sympathie heeft voor het werk van het Leger des Heils, maar zij ervaart dat de overlast van het servicecentrum de draagkracht van de wijk te boven gaan. Samen met de directeur van het Leger des Heils, mevrouw Blaak, lichtte zij de situatie aan de Dubbeldamse weg toe aan de commissieleden.

De problemen spitsen zich toe op storend drank- en drugsgebruik, vandalisme, geluidsoverlast en zwaar onaangepast gedrag (ontlasting in de tuin) van de cliënten van het servicecentrum. In de afgelopen tien jaar heeft mevrouw Hogewoning de overlast zien toenemen, zowel door groeiende aantallen, als door een zwaarder wordende vorm van verslaving (meer alcohol en aanvullende psychiatrische problemen).

Het is een lastig probleem en er is geen panklare oplossing. Het centrum naar de rand van de stad verplaatsen is geen goede oplossing, omdat een opvang als deze alleen functioneert als het in de binnenstad is gesitueerd. Anders verliest het zijn waarde en functie voor de stad en de doelgroep.

Het CDA vindt dat deze groep primair een hulpvraag heeft. Natuurlijk moet crimineel gedrag aangepakt worden, maar deze mensen hebben niets te verliezen, dus hen criminaliseren helpt niet. Daarom zouden de samenwerkende partners (GGZ, verslavingszorg, gemeente, welzijn, politie) vooral moeten kijken naar alternatieve opvangvormen en niet vrijblijvende behandelmethoden. Wij realiseren ons dat het makkelijker gezegd is als gedaan en dat er juridische onmogelijkheden zijn, maar gezien de goede samenwerking die de laatste maanden tot stand is gekomen zijn wij hoopvol gestemd. Verder geeft dit college prioriteit aan een verbetering van de veiligheid en leefbaarheid op straat. Het is goed te horen dat deze extra aandacht voor de problemen zijn vruchten lijkt af te werpen (taskforce overlast).

Mevrouw Hogewoning gaf aan dat cameratoezicht wellicht helpt bij het terugdringen van de overlast. Hier is mijn fractie niet van overtuigd (wellicht gaan ze een paar meter verderop staan), maar als meerdere bewoners aangeven hier veel waarde aan te hechten is het zeker een optie om te onderzoeken.

Dit probleem blijft prominent op de agenda van het CDA staan en ook deze specifieke casus zullen wij blijven volgen.

Categorieën: DubbeldamNieuws