Op zaterdag 29 oktober wordt er weer een landelijk CDA congres gehouden. Het CDA Dordrecht dient een motie in om het beroepsonderwijs (bijvoorbeeld opleidingen van het Da Vinci) in de regio te houden.

Het kabinet wil dat het aanbod van mbo-opleidingen doelmatiger wordt. Door concurrentie tussen instellingen zijn de opleidingen nu te veel versnipperd. Onderwijsinstellingen moeten samen met het bedrijfsleven afspraken maken over concentratie en taakverdeling. “Dat klinkt heel mooi”, aldus Dordts CDA-raadslid Elly van Wenum, “maar uit de eerste ervaringen blijkt dat hierdoor het opleidingenaanbod van ons eigen Da Vinci onder druk komt te staan. Het gevaar dreigt dat opleidingen met weinig leerlingen naar Rotterdam verdwijnen. Dat druist natuurlijk volkomen in tegen de ambities die we in de Drechtsteden hebben.” Pas nog is de voortgang van het arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden besproken. Een van de doelstellingen is het vergroten van de kennisinfrastructuur in de regio. “We willen juist méér onderwijs naar de regio halen. Je ziet nu al tekorten ontstaan aan o.a. technisch personeel en juist dit soort opleidingen staan onder druk.” Van Wenum klinkt strijdbaar, “Behoud van dit onderwijs is van groot belang voor de economie in onze regio. In een topsector als Water/Maritiem zijn opleidingen zorgvuldig afgestemd met het regionale bedrijfsleven. Daar kan toch niet zomaar aan voorbij worden gegaan?”

Reden voor het CDA Dordrecht om het initiatief te nemen tot een resolutie waarin het landelijk partijbestuur en de CDA-Tweede Kamerfractie worden opgeroepen het behoud van beroepsonderwijs in de regiogemeenten te bevorderen. Jean Wiertz, voorzitter van het CDA Dordrecht, licht toe: “Doelmatigheid mag er niet toe leiden dat beroepsonderwijs in de grote steden geconcentreerd wordt, juist in de regio hebben we beroepsonderwijs nodig voor een gezonde arbeidsmarkt en een aantrekkelijk leefklimaat. Voordat mensen ergens gaan wonen kijken ze naar de voorzieningen in een regio. Onderwijs is daarin een belangrijke factor. Dat geldt ook voor bedrijven die zich willen vestigen.”

Ook Christiaan Merkuur, voorzitter van het CDJA Drechtsteden, steunt de resolutie: “In het hoger onderwijs geldt al langer een doelmatigheidseis. Dat maakt het heel lastig om bijvoorbeeld HBO binnen te halen, Dordrecht is vooral opleidingen kwijtgeraakt. Om het tij te keren hebben we veel tijd gestoken in het binnenhalen van nieuw onderwijs en het verbeteren van de bestaande opleidingen. Het afgelopen jaar hebben we dan ook talloze werkbezoeken afgelegd om te kijken hoe we de connectie tussen bijvoorbeeld MBO en bedrijfsleven op lokaal niveau kunnen versterken. De praktijk op de werkvloer leert dat kleinschaligheid en een intensieve samenwerking met bedrijven het beste werkt, zowel voor jongeren als ondernemers. Dordrecht en de bedrijven in de Drechtsteden zijn er daarom niet bij gebaat als leerlingen gedwongen wegstromen naar Rotterdamse leerfabrieken.”

Op zaterdag 29 oktober stemt het partijcongres over de Dordtse resolutie. Inmiddels hebben zich al 16 afdelingen achter het initiatief geschaard; onder andere alle Drechtstedengemeenten. “Daar zijn we heel blij mee”, aldus Elly van Wenum, “We willen dat dit signaal luid en duidelijk bij het partijbestuur binnenkomt, hoe meer afdelingen zich aansluiten, hoe beter.”

Categorieën: Nieuws