Het CDA is het niet eens met het voornemen van burgemeester en wethouders om dit jaar 105.000 euro te bezuinigen op het onderhoud van speelvoorzieningen en speeltuinen.
Daarom dient het CDA vandaag in de gemeenteraad een amendement in op de bestuursrapportage 2011 dat die bezuiniging schrapt.
In november 2008 is een amendement van het CDA unaniem door de gemeenteraad aangenomen dat er juist in voorzag om in 2009 en 2010 maar liefst 200.000 euro extra beschikbaar te stellen en in versneld tempo speelvoorzieningen te vervangen. Het plan van burgemeester en wethouders staat daar haaks op.
Hopelijk kan dit amendement van het CDA op steun van de meerderheid van de gemeenteraad rekenen. Wij houden u via onze website www.cdadordrecht.nl op de hoogte.
Hartelijke groet,
Wim van der Kruijff

AMENDEMENT:

Raadsvoorstel: Vaststellen bestuursrapportage 2011
Raadsvergadering: 25 oktober 2011

De Raad van de Gemeente Dordrecht, in vergadering bijeen op 25 oktober 2011

Constaterende dat in de bestuursrapportage 2011
• in paragraaf 2.2 wordt voorgesteld de uitgaven voor het onderhoud aan speelvoorzieningen in 2011 incidenteel te beperken met 80.000 euro,
• in paragraaf 2.8 wordt voorgesteld de uitgaven voor product Kindervoorzieningen inzake dotatie aan het jeugdfonds in 2011 incidenteel te beperken met 25.000 euro,

Overwegende dat
• in november 2008 unaniem door de gemeenteraad een amendement is aangenomen om juist in versneld tempo speelvoorzieningen te vervangen en daartoe voor 2009 en 2010 een extra budget van 200.000 euro toekende,
• de in de bestuursrapportage voorgestelde uitgavenbeperking daar qua beleidslijn haaks op staat,

Van mening zijnde dat
• als het college verlaging van bestedingen aan speelvoorzieningen en/of speeltuinwerk voorstaat, zij hiervoor een separaat raadsvoorstel dient aan te bieden,

Wijzigt de bestuursrapportage 2011 als volgt:
• Schrapt in programma ‘Leefbaarheid en stedelijk beheer’ de uitgavenbeperking van 80.000 op Speelvoorzieningen (versoberen onderhoud)
• Schrapt in programma ‘Jeugd’ de uitgavenbeperking van 25.000 euro op Kindervoorzieningen (geen dotatie aan Jeugdfonds).

Wijzigt de met deze rapportage corresponderende begrotingswijziging 211400 overeenkomstig.

De fractie van het CDA.

Categorieën: Nieuws