Jean Wiertz, bestuursvoorzitter, was afgelopen zaterdag bij het CDA congres:

Tijdens het CDA-congres van zaterdag 29 oktober 2011 heeft het CDA Dordrecht een resolutie ingediend om ervoor te zorgen dat het beroepsonderwijs behouden blijft in onze regio. Omdat het kabinet een doelmatiger aanbod van deze opleidingen nastreeft, dreigden deze te verdwijnen naar Rotterdam.

Ook in andere regio’s in het land dreigde het beroepsonderwijs te verdwijnen naar de grote steden. Om die reden ondersteunden in totaal achttien afdelingen de resolutie van het CDA Dordrecht. Het CDA Dordrecht ondersteunt het beleid van het kabinet om beroepsopleidingen te concentreren op bepaalde locaties. Versnippering van het aanbod gaat immers ten koste van de kwaliteit. Maar het kán en mág niet zo zijn dat dit beleid tot gevolg heeft dat er alleen nog maar beroepsonderwijs in de grote steden wordt aangeboden. De beroepsopleidingen zijn immers van groot belang voor het bedrijfsleven en de economie in de regio. Daarom is het CDA Dordrecht van mening dat bij de afstemming van het aanbod aan beroepsopleidingen, zeer goed rekening moet worden gehouden met het belang van de opleidingen voor de regio.

De resolutie werd unaniem aangenomen door het congres, een mooi compliment voor de initiatiefnemers Bert van de Burgt en Elly van Wenum!

Categorieën: Nieuws