Op 2 november organiseerde de CDA bestuurdersvereniging een klankbordgroep Jeugd en Gezin in de Tweede Kamer. Centraal stonden de plannen van het kabinet om alle verantwoordelijkheid op het gebied van Jeugdzorg bij de gemeente weg te leggen. Doordat het CDA overal in Nederland actief is, kan er informatie uitgewisseld worden met mensen vanuit andere gemeenten, maar zijn er ook directe contacten met leden van de Tweede Kamer en het kabinet. Vanuit het hele land waren er CDA bestuurders op de bijeenkomst afgekomen met de CDA Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten en CDA Tweede Kamer lid Hanke Bruins Slot. Namens het CDA Dordrecht waren Alet Veldhuijzen en Peter Naeije aanwezig op de bijeenkomst, die onder leiding stond van CDA wethouder Michiel van der Vlies uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Doel van de bijeenkomst was om met elkaar van gedachten te wisselen over de veranderingen in de Jeugdzorg, ook wel transitie van de Jeugdzorg genoemd. Vragen die aan de orde kwamen waren:

– stand van zaken van de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin,

– bundeling van financiële stromen in het jeugddomein, zorgt deze bundeling voor een betere samenwerking?

– is samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk?

– hoe wordt bij deze stelselwijziging de expertise die bestaat behouden. Is hierover overleg met de provincie?

De staatssecretaris gaf aan dat er inhoudelijk overeenstemming is in de Tweede Kamer om de jeugdzorg bij de gemeente onder te brengen. Discussie is er nog over de vraag in hoeverre er in Den Haag nog allerlei gedetailleerde eisen en voorwaarden meegegeven moet worden. De CDA bestuurders deden een oproep aan de staatssecretaris en Tweede Kamer om vooral het vertrouwen aan de gemeente te geven. De gemeenten en regio’s zijn zelf het beste in staat om te kiezen waar de behoefte aan is.

Het CDA vindt het vooral belangrijk om uit te gaan van de eigen kracht van mensen en waar nodig ouders en kinderen te ondersteunen. Er moet niet van bovenaf van alles opgelegd worden. Niet ieder mens is hetzelfde en heeft dezelfde behoeften. Het pleidooi om uit te gaan van de eigen kracht van mensen en niet alles direct als een probleem te bestempelen (mensen kunnen immers ook veel zelf oplossen) werd door de staatssecretaris en de CDA-fractie overgenomen.

Het wordt nog een lang traject met het behandelen van het wetsvoorstel, maar het CDA zal zich zowel lokaal, regionaal als landelijk (in Kamer en Kabinet) blijven inzetten voor Jeugd en Gezin. Niet om alles van mensen over te nemen en te zeggen hoe het moet, maar ouders en kinderen op basis van hun eigen kracht te ondersteunen waar nodig.

Categorieën: Nieuws