Tijdens de begrotingsbehandeling heeft het CDA Dordrecht een motie ingediend om te onderzoeken of een succesvol en mooi initiatief uit Rotterdam ook in Dordrecht toegepast kan worden en zo een oplossing kan bieden voor het verdwijnen/aanpassen van buslijnen, zoals lijn 1.

Aanleiding is de discussie in het voorjaar, waarbij diverse fracties zich sterk gemaakt hebben voor buslijn 1. Door de raad is unaniem een motie aangenomen. Het college heeft per brief d.d. 10 mei 2011 geantwoord dat er hoewel Arriva de wijziging niet had gecommuniceerd, er formeel geen gronden zijn om Arriva te dwingen.

Op dit moment is de route van buslijn 1 al aangepast, maar op termijn zou buslijn 1 geheel verdwijnen als het ASZ ziekenhuis de locatie Amstelwijck (uiterlijk) in 2014 zou verdwijnen. De Raad van bestuur van het Albert Schweitzer Ziekenhuis heeft echter recent besloten de locatie zeker tot 2020 te behouden. Het CDA vraagt zich af wat dit betekent voor buslijn 1?

Het probleem is dat de route nu al dusdanig is aangepast dat diverse (zorg) voorzieningen / zorginstellingen niet meer aan de route liggen. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog meer aanpassingen aan het busnetwerk gedaan worden. Zeker ook met de (rijks)bezuinigingen in het vooruitzicht.

Het CDA Dordrecht is tegen het verdwijnen/aanpassen van buslijnen zoals lijn 1. We hebben dan ook bekeken of er mogelijkheden zijn de verbindingen in stand te houden. Het CDA kwam het initiatief “Flex Overschie” tegen. Een prachtig initiatief dat niet voor niks in de prijzen is gevallen.

Flex Overschie is een initiatief dat de deelgemeente Overschie in Rotterdam genomen heeft. Dit initiatief is een aanvulling op het bestaande openbaar vervoer. Het mooie aan dit initiatief en ook de reden dat dit initiatief in de prijzen is gevallen is dat het een aantal elementen combineert:

– Het is een aanvulling op het openbaar vervoer en vergroot de bereikbaarheid en mobiliteit binnen de stad

– Het levert zichtbaar een bijdrage aan duurzaamheid door electronisch rijden te promoten en onder de aandacht te brengen.

– Het biedt werkzoekenden een mooie gelegenheid ervaring op te doen om de kans op een baan te vergroten.

Het CDA is er van overtuigd dat dit initiatief ook, uiteraard vertaald naar de Dordtse situatie, een mooie oplossing kan zijn voor buslijn 1 en andere verbindingen binnen de stad. Daarnaast levert dit naast het vergroten van de mobiliteit ook een bijdrage aan de doelstellingen op het gebied van de geformuleerde transformaties zoals Duurzaamheid en Arbeidsmarktbeleid. Wij hebben dan ook via een motie aan het college vragen onderzoek te doen naar de mogelijkheden om dit initiatief te vertalen naar de Dordtse situatie.

Diverse fracties waren enthousiast over het idee en het CDA voorstel kon dan ook rekenen op steun van de gehele raad. Het college gaat de mogelijkheden nu bekijken en zal de raad uiterlijk 1 februari informeren.

De tekst van de motie is:

De raad van de gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op dinsdag 8 en woensdag 9 november 2011;

overwegende dat:

– De gemeenteraad unaniem het ongenoegen heeft uitgesproken over het verleggen van de route van buslijn 1 eerder dit jaar.

– Aan het college per motie unaniem door de raad gevraagd is te zoeken naar (alternatieve) oplossingen voor lijn 1.

– Het college de gemeenteraad per raadsinformatiebrief d.d. 10 mei 2011 geïnformeerd heeft over de uitvoering van de motie, maar er geen oplossing gevonden is (in overleg met Arriva)

– Het initiatief “Flex Overschie” een bijdrage levert aan mobiliteit van inwoners (als aanvulling op het bestaande OV) op een duurzame manier en tegelijkertijd een kans biedt aan werkzoekende om ervaring op te doen.

spreekt uit dat:

– Het minimaal behouden en waar mogelijk versterken van goede openbaar vervoer verbindingen van groot belang is.

– Gezocht moet worden naar een alternatieve oplossing voor buslijn 1

– Het “Flex Overschie” initiatief naast het vergroten van de mobiliteit en bereikbaarheid in de stad, een bijdrage kan leveren aan de doelen van twee van de drie geformuleerde transformaties, te weten duurzaamheid en arbeidsmarktbeleid.

Draagt het college op om:

– Te onderzoeken of het “Flex Overschie” initiatief op een “Dordste wijze” toepasbaar is als alternatief voor buslijn 1 en mogelijk ook op andere manieren toepasbaar is in de stad.

– De gemeenteraad hierover uiterlijk 1 februari 2012 te informeren en/of een voorstel te doen aan de raad

Meer informatie over Flex Overschie is te vinden via: Klik hier

Categorieën: Nieuws