In het kader van de bezuinigingen, met een mooi woord `extensiveringen´ genoemd, heeft het college voorgesteld te bezuinigen op het leerlingenvervoer, speciaal bedoeld voor leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, of naar het speciaal onderwijs zijn verwezen.

Het college meende dat de twee-kilometergrens zonder meer naar vier kilometer kon worden getrokken. Het CDA heeft middels een motie tijdens de begrotingsbehandelingen duidelijk gemaakt dat dit voorstel wel erg kort door de bocht is. Met name voor kinderen met zeer speciale zorg is dit voorstel niet verstandig. Maar ook gezinnen die meerdere kinderen hebben, b.v. twee op een reguliere basisschool en een kind dat is aangewezen op leerlingenvervoer, komen in grote problemen als ze soms bijna vier kilometer moeten gaan fietsen met hun kind, terwijl de overige kinderen maar moeten kijken hoe ze op hun eigen school komen.

Mede met steun van de VSP en BVD gaat het college nu kijken of ze elders geld kunnen genereren, b.v. vanuit het schoolzwemmen. Op dit moment rijden dagelijks bussen met kinderen van school naar het zwembad, terwijl ze veelal een of meerdere diploma´s hebben. Het CDA heeft het college gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op schoolzwemmen te bezuinigen, zonder dat daardoor kinderen als gevolg van b.v. financiële problemen, zwemles onthouden wordt.

Het CDA verwacht dat het college in januari met goede voorstellen komt die enerzijds recht doen aan schoolzwemmen, maar anderzijds ook aan leerlingenvervoer voor kinderen die aangewezen zijn op speciale zorg.

Categorieën: Nieuws