Dinsdag 15 november was er een sprekersplein in het Stadskantoor rondom de problematiek rond het DAC. Het comité ‘Stop DAC nu’ en vertegenwoordigers van het DAC ontmoetten elkaar om de raad te informeren over de overlast die in de buurt van het DAC wordt ervaren.

Op respectvolle wijze werd aangegeven waar de knelpunten lagen. Vooral de aanzuigende werking die het DAC heeft op anderen zorgt voor overlast, met name bij de openingstijd en de sluitingstijd. Ook zwerfafval is een probleem. Daarnaast hebben de bewoners rond het DAC last van wildplassers en andere vormen van vervuiling.
Hoopgevend is dat er afspraken gemaakt werden tussen het nieuwe bestuur van het DAC en het comité om met elkaar het gesprek aan te gaan, o.a. om te kijken wie nu precies de overlast veroorzaken.

Het CDA Dordrecht is blij met deze toezegging en het overleg en ze zal de verdere ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.

Categorieën: Nieuws