Op dinsdag 20 december heeft Elly van Wenum afscheid genomen van de gemeenteraad. Van Wenum gaat zich richten op strategisch advieswerk. Fractieleden prezen haar jarenlange inzet en nauwkeurigheid. Zo heeft Elly zich bijna 5 jaar bezig gehouden met de grote en lastige ontwikkelingen omtrent de WMO. Onlangs nog is een motie van haar hand aangenomen, waarin wordt opgeroepen ook mantelzorgers aanspraak te laten maken op de gemeentelijke regelingen wat betreft vrijwilligerswerk. Ook was zij actief op het gebied van diversiteit.

Elly was een gedegen raadslid en een prettige collega. De fractie wenst haar alle goeds bij haar nieuwe activiteiten.

Categorieën: Nieuws