De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben Dordtenaar Govert Veldhuijzen vorige week benoemd tot nieuwe Gedeputeerde namens het CDA. Veldhuijzen neemt de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken over van Liesbeth Spies. Zij werd onlangs benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het CDA Dordrecht feliciteert Govert van harte met zijn benoeming.

Categorieën: Nieuws