Op 13 september 2005 is er een bouwvergunning voor de Wielwijkse moskee verleend. Eind 2009 werd de fundering gestort, maar sindsdien is er niets meer gebeurd. De bouw had op 10 april 2009 moeten starten en het casco diende in april 2011 te zijn voltooid. Het heiwerk, fundering en de begane grondvloer is in het laatste kwartaal van 2009 uitgevoerd.

Het moskeebestuur geeft als reden voor de stagnatie aan dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar waren vanwege de financiële crisis en vanwege werkzaamheden aan de moskee aan het Kasperspad. Leden doneren ook voor deze verbouwing en daardoor blijft de fondsenwerving voor de moskee in Wielwijk achter.

Wethouder Sleeking wil de bouw van de moskee niet onmogelijk maken, maar zich wel aan de afspraken houden die in de koopovereenkomst staan vermeld. Het college wil geen half afgeleverd werk. Voordat de moskee in gebruik wordt genomen moet het casco af zijn. Koepel en minaret mogen na ingebruikname worden gerealiseerd. Binnen drie maanden nadat de nieuwe vergunning is verstrekt, kan worden gestart met de bouw van het casco.

Het moskeebestuur heeft recent een aantal bezuinigingen gerealiseerd. De constructie is vereenvoudigd en de detaillering van het gebouw is op een aantal punten versoberd. Het bestuur heeft in juni 2011 een kostenraming, een financieringsplan en een fasering van het overleg van de bouw aan de gemeente overlegt. Het moskee bestuur verwacht een extra inkomstenstroom als het gebouw vorm krijgt en wanneer het gebouw in gebruik wordt genomen.

De vereniging krijgt 2 jaar de tijd om de bouw te realiseren. Het CDA Dordrecht blijft de gang van zaken in de gaten houden.